Ekonomiska beteenden, digitalisering och internet

Med stöd av Internetfonden har vi tillsammans med Dreams genomfört undersökningar om ekonomiska beteenden i relation till ökad digitalisering och närvaro av internet. 

Sammanställningen av undersökningarna går att ladda ned här.

2017-07-14

Unga och ekonomiska attityder

#ekonomitankar 

Unga mellan 16-18 år är generellt sett positiva till sin framtida ekonomi. 7 av 10 tror att de kommer få en bra ekonomi i framtiden. Vi ser också att det är vanligare att prata ekonomi med föräldrar än med vänner. 32% uppger att de ofta pratar ekonomi med sina föräldrar, medan endast 17% ofta pratar ekonomi med sina vänner. Det är vanligare att tjejer än killar pratar med föräldrar. Och det är vanligare att killar än tjejer pratar med vänner. Avslutningsvis, hälften av de tillfrågade uppger att de ofta tänker på sin ekonomi. 

Föreslagen åtgärd: Vi måste få unga att börja prata med föräldrar och andra om privatekonomi. Unga tänker ofta på sin ekonomi med pratar inte lika ofta om den med föräldrar och vänner.

2016-10-13

 

 

 

Unga och pension

#ekonomitankar

I vår undersökning om unga och pension ser vi att man redan i unga åldrar känner oro inför sin pension. Vi ser också en skillnad mellan könen i hur mycket man oroar sig där killar oroar sig mindre än tjejer. Samtidigt är en klar majoritet av de tillfrågade, hela 84%, mellan 16-18 år intresserade av att lära sig mer om pensioner. 

Föreslagen åtgärd: Vi bör prata om och lära ut om pensioner i tidigare åldrar än vad vi gör idag.

2016-09-15

 

EkonomitankarEkonomitankar