Forskning

Med hjälp av universitetsanknutna forskare forskar vi på beteendeekonomiska frågor. Med en ökad kunskap i beteendeekonomi kan vi skapa ett samhälle där fler tar bättre hand om sin ekonomi och där vi bygger tjänster som främjar ett hälsosamt förhållningssätt till pengar. 

Vi jobbar nu med tre forskningsprojekt med olika aktörer inom finansbranschen för att bättre förstå ekonomiska beteenenden och  beslutsfattande.

Moneymind genomför också undersökningar som mäter den ekonomiska pulsen hos unga i samhället. Dessa går att hitta under Undersökningar eller på hastaggen #ekonomitankar på Instagram och Twitter. 

Scientific Advisors

Richard Wahlund
Handelshögskolan i Stockholm

Anna Dreber Almenberg
Handelshögskolan i Stockholm

Alva Appelgren
Södertörns Högskola/Karolinska universitetet

Forskningsledare

Jenny Säve-Söderbergh
Stockholms universitet

Emma Heikensten
Harvard University/NYU/Handelshögskolan i Stockholm

Emelie Fröberg
Handelshögskolan i Stockholm

Viktor Elliot
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Hal Hershfield
UCLA

Clara Fernström
Handelshögskolan i Stockholm