Det existerar ett glapp mellan vad vi gör med våra pengar och vad vi faktiskt vill gör med dem. Och många klarar inte av att ändra på sina vanor och beteenden för att få den ekonomi de vill ha, trots att de till och med mår dåligt över det. Vi måste börja prata om privatekonomi utifrån andra ramar än vad vi gör idag. Det är dags att vi börjar prata ekonomi utifrån hur vår hjärna funkar och våra beteenden. 

För ekonomi handlar inte bara om pengar, utan också om våra vanor och vilka beslut vi tar. En förutsättning för en hälsosam ekonomi är att förstå kopplingen mellan olika beteenden och hur det ger olika ekonomiska resultat. 

Moneymind jobbar för att öka förståelsen hur beteednen och ekonomi hänger ihop.  Vi genomför studier och undersökningar om ekonomiska beteenden som vi släpper gratis. Vi jobbar även med forskning inom beteendeekonomi tillsammans med våra forskare, vi föreläser, syns i media och driver debatt. 

   Elin Helander

   Kognitionsvetare och grundare