Moneymind är ett oberoende initiativ som jobbar för en ökad medvetenhet om hur beteende och ekonomi hänger ihop. Vi genomför och publicerar undersökningar, driver frågor inom beteendeekonomi och samarbetar med forskare. 

Publicerar undersökningar om sparande, pengar och beteenden.

Samarbetar med universitetsanknutna forskare.

Jobbar för en hälsosam utveckling av finansiella tjänster.